Per l’Eliminació de la Violència contra les Dones

La violència contra les dones s’ha convertit en un problema estructural. Es dirigeix ​​cap a les dones amb l’objectiu de mantindre o incrementar la seua subordinació al gènere masculí. El seu origen es troba en la falta d’equitat en les relacions entre homes i dones en diferents àmbits i en la discriminació persistent cap a les dones. Es tracta d’un problema social present tant a l’àmbit domèstic com en el públic, en diferents vessants: física, sexual, psicològica, econòmic, cultural i altres, i afecta a les dones des del naixement fins a l’edat avançada. No està confinada a una cultura, regió o país específic, ni tampoc a grups específics de dones en la societat.

El combat contra la violència de gènere té una important dimensió política. Entre les claus per a lluitar contra la violència cap a les dones i avançar en la prevenció, estan l’educació i una resposta adequada de la justícia que evite la impunitat. Entenem que aconseguir l’equitat de gènere passa necessàriament per «transformar les regles socials» i els rols que subordinen a la dona.

Comparteix:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *