Conseqüències de l’última DANA

Les fortes tempestes que han castigat el País Valencià el segon cap de setmana d’aquest mes, ens han deixat una evidència: “el que es diu i després no es fa”.

A quatre dies d’haver patit les dramàtiques conseqüències del pas del temporal, no ha sigut el mateix per als municipis amb gran densitat de població com per als de l’interior, els anomenats de l’Espanya Buidada. Perquè no sols es tracta de condicionar els terrenys o la neteja dels seus carrers i barrancs, sinó de restablir un servei tan bàsic com és la connexió  telefonica.

Un servei que sent oferit per empreses privades, hauria de ser l’Administració la que obligara a restablir-ho el més ràpid possible. És un servei essencial, perquè d’això depén la connexió dels ciutadans amb els serveis públics, sanitat, policia, cossos d’emergència, etc . i també connectar-se amb els serveis bàsics per a les empreses d’aquests pobles. I com a empreses ens referim a botigues, bars, restaurants, etc.

Les empreses privades que donen cobertura pública, haurien d’estar al servei de l’Administració en moments especials i com a especials són tots aquells en què els ciutadans als quals serveix, es veuen privats d’ells. No deu, en cap concepte, prevaldre els interessos d’aqueixes empreses a les necessitats dels ciutadans.

Però ja se sap que l’Espanya Buidada no genera negoci i les empreses que accedeixen a aqueixos pobles, a la mínima els deixen de costat perquè no els compensa. Pensem no sols en telefonia sinó en el servei que els ofereixen les entitats bancàries.

En una ciutat és més fàcil el negoci, com hi ha clients se’ls cuida, però als pobles tot són pèrdues.

Aqueixa és la crua realitat en passar d’empreses de titularitat pública a la privada.

Senyors de l’Administració, o millor, senyors polítics, deixen de parlar menys de l’Espanya Buidada i posen-se a la feina per a generar vida en aqueixos pobles, i una d’elles és la d’obligar a totes les empreses que els donen cobertura bàsica, a actuar amb diligència per a no tindre classificats als ciutadans en categories de primera i de segona.

Tots tenim i tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions i l’Administració amb els seus polítics al capdavant han de vetlar i aconseguir que això es complisca.

Fa falta recordar que estem en democràcia?. Doncs posem els mitjans per tal de què ho creguem.

Les fortes tempestes que han castigat el País Valencià el segon cap de setmana d’aquest mes, ens han deixat una evidència: “el que es diu i després no es fa”.

A quatre dies d’haver patit les dramàtiques conseqüències del pas del temporal, no ha sigut el mateix per als municipis amb gran densitat de població com per als de l’interior, els anomenats de l’Espanya Buidada. Perquè no sols es tracta de condicionar els terrenys o la neteja dels seus carrers i barrancs, sinó de restablir un servei tan bàsic com és la connexió  telefonica.

Un servei que sent oferit per empreses privades, hauria de ser l’Administració la que obligara a restablir-ho el més ràpid possible. És un servei essencial, perquè d’això depén la connexió dels ciutadans amb els serveis públics, sanitat, policia, cossos d’emergència, etc . i també connectar-se amb els serveis bàsics per a les empreses d’aquests pobles. I com a empreses ens referim a botigues, bars, restaurants, etc.

Les empreses privades que donen cobertura pública, haurien d’estar al servei de l’Administració en moments especials i com a especials són tots aquells en què els ciutadans als quals serveix, es veuen privats d’ells. No deu, en cap concepte, prevaldre els interessos d’aqueixes empreses a les necessitats dels ciutadans.

Però ja se sap que l’Espanya Buidada no genera negoci i les empreses que accedeixen a aqueixos pobles, a la mínima els deixen de costat perquè no els compensa. Pensem no sols en telefonia sinó en el servei que els ofereixen les entitats bancàries.

En una ciutat és més fàcil el negoci, com hi ha clients se’ls cuida, però als pobles tot són pèrdues.

Aqueixa és la crua realitat en passar d’empreses de titularitat pública a la privada.

Senyors de l’Administració, o millor, senyors polítics, deixen de parlar menys de l’Espanya Buidada i posen-se a la feina per a generar vida en aqueixos pobles, i una d’elles és la d’obligar a totes les empreses que els donen cobertura bàsica, a actuar amb diligència per a no tindre classificats als ciutadans en categories de primera i de segona.

Tots tenim i tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions i l’Administració amb els seus polítics al capdavant han de vetlar i aconseguir que això es complisca.

Fa falta recordar que estem en democràcia?. Doncs posem els mitjans per tal de què ho creguem.

Comparteix:

Leave a Reply

Your email address will not be published.