Celebració de l’Assemblea Ordinària

El passat 5 de novembre de 2022, es va celebrar l’Assemblea Ordinària del PCV en els locals del Cercle Carlista de Vila-real.

Seguint l’ordre del dia establit, es van tractar els següents punts:

  • Mitjans digitals. Es va parlar de la recent creació de la pàgina web del partit. Aquesta pàgina malgrat la seua curta existència, compta amb ja nombrosos seguidors tant del País Valencià, com d’altres territoris. Aquest fet, ens anima a continuar mantenint la seua activitat i dotar-la de contingut per a d’aquesta manera, convertir-la en el mitjà oficial d’expressió dels carlistes valencians.
  • Contactes amb altres formacions polítiques. Es va fer una anàlisi dels contactes que s’han anat mantenint amb RV/PVE, per a intentar consensuar una declaració de cara al Darrer Diumentge d’Octubre al Puig, juntament amb Via Mediterranea, ENV, RVPVE i Els Verds del País Valencià. Es va consensuar, continuar mantenint el contacte amb aquestes i altres formacions polítiques que tracten d’aconseguir per al País Valencià, un autèntic autogovern dins de la legalitat vigent.
  • Informació estatutària. Es va informar de les correccions necessàries dels Estatuts del Partit Carlista del País Valenciá de cara a adequar-los a la nova Llei de Partits Polítics. També es van marcar les línies a seguir de cara al futur immediat. Aquestes passen per augmentar la presència del PCV en la nostra societat.

Una vegada tractats aquests punts, es va donar per conclosa l’assemblea.

Comparteix:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *